Sempai – Kohai / Competició

Sempai – Kohai versus competició

El concepte Sempai (germà gran o que ha començat abans) i Kohai (germà petit o més novell a la disciplina), trenquen el concepte competició en la pràctica de l’Aikido.

L’Aikido no contempla la competició dins la seva pràctica.
Des del moment en que no hi ha competició en una pràctica, podem afirmar que no hi ha un perdedor.
En canvi, la manca de competició aporta directament sempre un guanyador ja que, el practicant sempre guanya coneixement i evolució.

Per a garantir i facilitar aquest coneixement, gaudirem de les figures de:

  • Sempai: El germà gran o practicant que ha començat abans, per la qual cosa, dedicarà la seva pràctica a aprendre i ensenyar el seu coneixement a korai.
  • Kohai. Rebrà les instruccions del Sempai amb humilitat i procurant agrair la dedicació que aquest li dedica en l’entrenament.

Ossu !!, és el terme utilitzat durant l’entrenament i que utilitzarà qualsevol practicant de cares a agrair les instruccions rebudes de l’instructor o Sensei.

Sempai procurarà sempre ajudar en l’evolució i aprenentatge dels kohai.

La no presència del concepte perdre, ens acosta a un estat conscient de formar part de l’univers

Ossu !!