Estudi de l’Art Marcial

Aikido Figueres disposa de 6 moviments de base. Són una eina importantíssima per l’estudi d’aquest Art Marcial dins l’Escola.

En aquests moviments de base hi ha materialitzats els dos principis bàsics de la pràctica i l’estudi de l’Aikido :

 • Irimi (entrar)
 • Tenkan (girar)

Aquests moviments de base es treballen en solitari i amb un company (sotai dossa).

Treballant-los sols, aprenem coordinació respecte de nosaltres mateixos. Control conscient de la part baixa del cos, que provoca de forma natural una reacció i moviment conscient sobre la part superior del cos.

Treballats en parella, ens ofereixen la possibilitat de comprovar la nostra estabilitat, la coordinació i la potència respecte d’un company  / adversari.

Tots els aspectes de “Aiki” (Unió de l’Energia) que es troben dins la pràctica de l’Aikido en general, els trobem dins la pràctica dels moviments de base de l’Escola. Treballant aquests moviments de base aprenem tots els moviments possibles i naturals que el cos humà pot realitzar, conservant la seva estabilitat, coordinació, potència i preparació per a una reacció immediata.

Igual que disposa de moviments de base, l’Aikido Figueres també disposa de tècniques de Base (kihon waza).

Les tècniques de base de l’Escola tenen una relació directa amb els moviments de base. Cada una d’aquestes tècniques resulta a partir de l’encadenament de diferents parts de diferents moviments de base, enllaçats consecutivament.

No s’ha d’oblidar que la tècnica de base, igual que el moviment de base, són la BASE que hem de crear per a moure correctament i coordinadament el nostre cos. Un cop el nostre cos coneix el moviment de base, podrem oblidar-lo. Caldrà que el cos, de manera natural, oblidi la base, signe inequívoc que ja l’ha après i l’ha integrada en el seu moviment natural.

La gran majoria de tècniques de base de l’Escola, aproximadament el 80 %, es poden treballar dempeus (tachi waza) i de genolls (suwari waza).

Al mateix temps de controlar i neutralitzar el company o adversari, l’Aikido té molta cura en protegir-lo.

Sotai Dossa : (treball en parella)

Moviments de base treballats en parella.

 • Tai no henko: canvi de la posició del cos
 • Hiriki no yossei: desenvolupament de la potència dels colzes
 • Shumatsu dossa: moviment del final de la classe o sessió.

Shite > Qui realitza el moviment

Uke > Qui rep i segueix el moviment

Ens ensenyen a moure’ns en total coordinació amb el nostre company, i amb nosaltres mateixos.

Ens ensenyen a graduar la tensió del nostre cos.

Ens aporten la sensació de sentir perfectament el nostre company, el moment exacte en que es mou, la direcció, l’angle, la profunditat,…

Ens ensenyaran a no avançar-nos ni anar en retard respecte el moviment del company.

Aquests exercicis tenen una relació directa amb l’aplicació de les tècniques d’Aikido.

Si som capaços de desplaçar-nos sentint el moviment del company quan realitzem els moviments de base en sotai dossa, serem capaços igualment de sentir el moviment i el moment de desplaçar-nos quan realitzem i rebem les tècniques d’Aikido.

Els moviments de base, al igual que les tècniques, canviaran de velocitat i intensitat, de tal manera que serem capaços de sentir i moure’ns amb coordinació amb el company, encara que canviï la velocitat i la intensitat del moviment i de la tècnica.

El coneixement i control dels moviments de base treballats en parella, ens permetran ensenyar i iniciar als més novells, ja que els podrem guiar en la execució de tots els moviments i tècniques durant la primera fase d’aprenentatge.

Igualment, aquest coneixement i control, ens serviran per a posar a prova la tècnica i eficàcia a practicants més avançats.

Shite:

 • Realitzarà els moviments sense intenció de desplaçar a uke, ja que serà aquest mateix que, es desplaçarà per a seguir minuciosa i exactament el moviment de shite.
 • Ha de realitzar els moviments de base sense resistència per part de Uke

Uke:

 • Sempre es mourà unes centèsimes de segon després de shite.
 • Aprendrem a trobar-nos el centre de gravetat, les caderes, el sota ventre, el centre d’energia vital, el “Hara”.
 • Ens ensenyaran a controlar el pes del nostre cos, de mantenir-lo sobre la cama del davant.
 • Ens ensenyaran a respectar el desequilibri provocat per shite, procurant-nos una estabilitat dintre del desequilibri.
 • Ens ensenyaran a concentrar la nostra energia en un sol punt, “Kokyu Ryoku”
 • Ens ensenyaran a dosificar la nostra energia segons la necessitat del moment.
 • Ens ensenyaran la necessitat de saber afluixar i cedir quan és necessari.
Top