Instructor

Iban seizaIban Galindo Calderon

3er Dan d’Aikido dins l’Escola Yoshinkan

Membre de AYF (Aikido Yoshinkan Fundation)

Representant de l’Aikido Yoshinkan a Figueres

Habilitat per a l’ensenyament de l’Aikido pel Consell Català de l’Esport, òrgan de la Generalitat de Catalunya.