Videos técnicas de base

Detalle de diferentes técnicas de base a partir de diferentes ataques: (las iremos subiendo a Youtube aleatoriamente).Sankajo

Kihon Dossa: movimiento de base

Migui hanmi Kamae
Hidari hanmi Kamae
Tai no Henko itxi (1)
Tai no Henko ni (2)
Hiriki no Yossei itxi (1)
Hiriki no Yossei ni (2)
Shumatsu dossa itxi (1)
Shumatsu dossa ni (2)
Kihon dossa Renzoku
Kihon dossa Renzoku (amb boken)

Kihon Waza : técnica de base

Shi Ho Nagué : Projección en 4 direcciones

Katate motxi shi ho nagué 1
Katate motxi shi ho nagué 2
Ryote motxi shi ho nagué 1
Ryote motxi shi ho nagué 2
Shomen uchi shi ho nagué
Yokomen uchi shi ho nagué 1
Yokomen uchi shi ho nagué 2
Hanmi handachi katate motxi shi ho nagué 1
Hanmi handachi ryote motxi shi ho nagué 1

Ikkajo : 1er principio o control

Katate motxi shi ho nagué 1
Katate motxi shi ho nagué 2
Ryote motxi shi ho nagué 1
Ryote motxi shi ho nagué 2
Shomen uchi shi ho nagué
Yokomen uchi shi ho nagué 1
Yokomen uchi shi ho nagué 2
Hanmi handachi katate motxi shi ho nagué 1
Hanmi handachi ryote motxi shi ho nagué 1

Nikajo: 2do principio o control

[youtubegallery]
Katate motxi nikajo ossaé 1|http://www.youtube.com/watch?v=dJW2oQDqvcw
Katate motxi nikajo ossaé 2|http://www.youtube.com/watch?v=mM65xk1sgBw
Hidji motxi nikajo ossaé|undefined
Kata motxi nikajo ossaé 1|http://www.youtube.com/watch?v=SyaqyTuWZkc
Kata motxi nikajo ossaé 2|http://www.youtube.com/watch?v=qekbgo_vURU
Shomen utxi nikajo ossaé|undefined
Nikajo nagué|undefined
[/youtubegallery]

Sankajo : 3er principio o control

[youtubegallery]
Shomen uchi sankajo ossaé 1|http://www.youtube.com/watch?v=vGbIxIMODKw
Shomen uchi sankajo ossaé 2|http://www.youtube.com/watch?v=vYZzEd7gl0I
Kata motxi sankajo ossaé 1|http://www.youtube.com/watch?v=jopquCgP5gk
Kata motxi sankajo ossaé 2|http://www.youtube.com/watch?v=prXBLy8R6ZM
hidji motxi sankajo ossaé|undefined
Katate motxi sankajo ossaé|undefined
Sankajo nagué|undefined
[/youtubegallery]

Yonkajo : 4to principio o control

[youtubegallery]
Shomen uchi yonkajo ossaé 1|http://www.youtube.com/watch?v=O6y6Svv_5nw
Shomen uchi yonkajo ossaé 2|http://www.youtube.com/watch?v=ZsSzSYHT2To
Yokomen uchi Yonkajo ossaé 1|http://www.youtube.com/watch?v=coqvpeSNVP8
Yokome uchi yonkajo ossaé 2|
Kata motxi yonkajo ossaé|undefined
Hidji motxi yonkajo ossaé|undefined
Katate motxi yonkajo ossaé|undefined
Yonkajo nagué|undefined
[/youtubegallery]

Koté Gaeshi : girar la muñeca

[youtubegallery]
Shomen uchi koté gaeshi 1|http://www.youtube.com/watch?v=vKeqKm5PNaQ
Shomen uchi koté gaeshi 2 |http://www.youtube.com/watch?v=HAxx0T8vFo8
Yokomen uchi kote gaeshi 1|http://www.youtube.com/watch?v=zUaOn8el-DE
yokomen uchi kote gaeshi 2|http://www.youtube.com/watch?v=MhNrAt-ctQg
Katate motxi koté gaeshi |undefined
Ryote motxi koté gaeshi |undefined
Shomen tsuki koté gaeshi|undefined
Ushiro Ryote motxi Kote Gaeshi 1|http://www.youtube.com/watch?v=RUEu5X2GFhc
Ushiro Ryote motxi Kote Gaeshi 2|undefined
Koté gaeshi nagué|undefined
[/youtubegallery]

Ten Chi Nagué : projección cielo y tierra

[youtubegallery]
Ryote motxi Ten Chi Nagué 1|http://www.youtube.com/watch?v=21-zuYekS-A
Ryote motxi Ten Chi Nagué 2|http://www.youtube.com/watch?v=1r7sYeBFEV4
[/youtubegallery]

Shomen Irimi Nagué : projección con entrada corporal frontal

[youtubegallery]
Shomen uchi shomen irimi nagué|undefined
Ryote motxi shomen irimi nagué|undefined
[/youtubegallery]

Sokumen Irimi Nagué : projección con entrada corporal lateral

[youtubegallery]
Katate motxi sokumen irimi nagué 1|http://www.youtube.com/watch?v=mPm5_soVchY
Katate motxi sokumen irimi nagué 2|http://www.youtube.com/watch?v=Sf0YQxBNAyI
Kata motxi sokumen irimi nagué 1|http://www.youtube.com/watch?v=qAYyu1kpghI
Kata motxi sokumen irimi nagué 2|http://www.youtube.com/watch?v=HvgU3Md_bc8
Hidji motxi sokumen irimi nagué|undefined
Shomen uchi sokumen irimi nagué|undefined
Ushiro Ryote motxi sokumen irimi nagué 1|http://www.youtube.com/watch?v=br7bf2yuzXk
Ushiro Ryote motxi sokumen irimi nagué 2|http://www.youtube.com/watch?v=x-zRmo9p83w
[/youtubegallery]

Hidji Shimé : estrangulación del codo

[youtubegallery]
Shomen uchi hidji shimé|undefined
Kata motxi hidji shimé 1|http://www.youtube.com/watch?v=e2adHxMM_5w
Kata motxi hidji shime 2|http://www.youtube.com/watch?v=TtHX_tGnDyg
Mune motxi hidji shimé 2
[/youtubegallery]

Hidji Ate : pressión sobre el codo

[youtubegallery]
Shomen uchi hidji ate kokyu nagué 1|http://www.youtube.com/watch?v=gxRslPKhD6w
Shomen uchi hidji ate kokyu nagué 2|http://www.youtube.com/watch?v=4TqHa2Nj4yQ
Ryote motxi hidji ate kokyu nagué|undefined
Katate motxi hidji ate kokyu nagué 1|http://www.youtube.com/watch?v=x0kInDisLBE
Katate motxi hidji ate kokyu nagué 2|http://www.youtube.com/watch?v=sUARDcrfNng
Ushiro Ryote motxi hidji ate kokyu nagué 1|http://www.youtube.com/watch?v=6sPfRvmUSn4
Ushiro Ryote motxi hidji ate kokyu nagué 2|http://www.youtube.com/watch?v=q5SqM8MGKls
[/youtubegallery]

Kokyu Ho : forma/manera de respirar

[youtubegallery]
Katate motxi kokyu nagué|undefined
Shomen uchi kokyu nagué|undefined
Ryote motxi kokyu ho 1|http://www.youtube.com/watch?v=V42hr-pacuE
Ryote motxi kokyu ho 2|undefined
Yokomen uchi kokyu nagué|undefined
[/youtubegallery]

Djyu Waza : técnica libre

[youtubegallery]
Shomen Uchi Djyu Waza|http://www.youtube.com/watch?v=J0ZYYtyNGys
Shomen Uchi Djyu Waza|http://www.youtube.com/watch?v=8PYOhV-P7_U
Katate motxi djyu Waza|http://www.youtube.com/watch?v=_zmfq4bhZBQ
[/youtubegallery]