Energia / “Ki”

La pràctica de qualsevol esport facilita la circulació i l’evacuació de l’Energia (Ki).

La pràctica de l’Aikido proporciona el control i la gestió d’aquesta energia. Més que evacuació, amb aquesta pràctica es garanteix la circulació de Ki, fent d’aquesta manera que mai hi hagi una completa evacuació o buidatge. La circulació i renovació constant de Ki és el que marca la diferència entre un esport i un Art Marcial com l’Aikido.

Amb la pauta que marca l’aprenentatge dins l’Escola  aconseguim una alineació del cos que garanteix la circulació de l’Energia i la connexió amb el cel i la Terra.

El fet d’entrenar amb les mans obertes garanteix la circulacíó de Ki.

La pràctica d’Aikido es realitza amb els peus descalços, en contacte amb el terra, d’on agafem l’Energia per a poder canalitzar-la i expressar-la amb el cos.

En els controls (luxacions) aplicats en l’entrenament, transmetem la nostra Energia al/ a la  company/a.

Les tombarelles / caigudes (ukemis) presents en l’entrenament són una eina importantíssima que garanteix un altre tipus de circulació energètica. Ens proporcionaran una tensió corporal idònia per a un bon contacte amb el terra.

La postura física que desenvolupa aquesta pràctica facilita la coordinació corporal, l’estabilitat, el control de la respiració i de les emocions.

No hi ha competició en la pràctica de l’Aikido, fet que intensifica l’autodesenvolupament, ajudant la resta de companys i companyes a créixer i esforçar-se. Sense competició, desapareix o perd el sentit, el concepte de guanyar o perdre i les implícites repercussions que això pot ocasionar.

Top