Aikido a Figueres

Iban Galindo començà a estudiar i practicar Aikido a la ciutat de Girona l’any 1998,  sota l’enyenyament de Jacques Muguruza Sensei, 7è dan d’Aikido dins l’Escola Yoshinkan, alumne directe de Shioda Gozo Sensei.

Introdueix l’Aikido a la ciutat de Figueres l’any 2004, sota la supervisió de Jacques Muguruza Sensei.

A inicis de 2008, Iban Galindo finalitza la supervisió d’instructor per part de Muguruza Sensei i Iban Galindo passa a ser l’únic instructor i responsable del Dojo d’Aikido a Figueres, ubicat al Gimnàs Savas.

En data de 2/08/2011, Yasuhisa Shioda, responsable del Hombu Dojo (Kancho), reconeix i admet  Iban Galindo com a responsable de l’Aikido Yoshinkan a Espanya.